Nem vagyok függetelen

Dr. Tóth Béla 2014.08.18.
Mindenek felett demokrata vagyok. Az államnak a népet kell szolgálnia, a kollektív bölcsesség elvén. De nem betelefonálós alapokon, hogy a Petz Ernő professzor szava semmivel sem ér többet, mint egyes zöldek butácska gyülekezetéé.
A szocializmusban szocializálódtam, amit nem tagadok meg soha. A közösségi tulajdon, a közösség érdeke mindig előrébb lesz nálam, mint a magán. Az államnak az a dolga, hogy ezt az alapvető szempontot megvédje. Legelőbb a fogyasztó kiszolgáltatottságát, a monopolhelyzetek és kartellezések elkerülését, a nemzeti vagyon gyarapodását kell szolgálnia. Mára bebizonyosodott, hogy a szocialista összeköttetési kontraszelekció párttól és felekezettől függetlenül működik, csak olyan más néven, mint sógor, koma, uram-bátyám, no meg a törvényesített lobbizás. Nehogy már tudományos módszerekhez forduljon a képviselő a döntése során!
Igen, nemzeti érzelmű vagyok. Ha egyszer a tőkésnek szabad a saját és családja érdekét védeni, akkor a magyar embernek szabad és kell Magyarország érdekét védeni. Mindmáig megbukott mindenki - mielőtt beteljesedhetett volna - aki az ő internacionalizmusa előnyeit maga hasznára akarta fordítani.
Konzervatív vagyok, mert a demokrata döntéselőkészítő környezetben a végrehajtást nem tudom elképzelni kemény hierarchia működtetése nélkül. De a hierarchiában nem elég a hatalmat sorbarendezni, ehhez az erkölcsöt is hozzá kell idomítani. Az nem lehet, hogy a rendőrt a bűnözővel együtt kellejen kivizsgálni az eljárás során. Vagy ez már a radikalizmus?
Szabadelvű annyiban vagyok, hogy senkinek ne kelljen a véleményét félelemből véka alá rejteni. De semmiképp nem fogadom el, hogy a társadalmi folyamatokat vissza kell degradálni az evolúció szintjére. Ez csak a kényelmes kormányhivatalnokok és a zavarosban halászó szélhámosok érdeke.
Kormánypárti vagyok mindaddig, ameddig az ország sorsa jobbra fordul az előző kormányéhoz képest. Aki azt mondja, hogy a lakosságnak rossz az alacsony infláció, az rosszat akar neki. Vajh, a fejlett országokban miért nincs infláció? Az infláció mérését, bemutatását pedig nem lehet manipulálni, ezért hivatkozom erre. Én még emlékszem arra az időszakra, amikor a cégeknél január 1-én évről-évre a legsürgetőbb feladat volt mindent 10 %-al drágábbra átárazni. Az amnéziások kevésbé.
Követem a kereszténységben azt az eszmeiséget, hogy Isten előtt minden ember egyforma. Nincs kiválasztott! Sem király, sem népfaj. Közösséget építeni csak a szeretetre lehet. Gyűlölködés gyűlölködést, erőszak erőszakot szül. Párttól és felekezettől függetlenül.

A vezetőválasztás demokráciája

A Leányfalu Faluház vezetőválasztása égbekiáltó ellentmondást mutat. A pályázati kiíráshoz kattintson ide!
Az az önkormányzat, amelyik 6 hét múlva leköszön, az nevezi ki az őt követő polgármester és képviselő testület teljes megbízatásának idejére, 5 évre egy meghatározó intézmény vezetőjét. Annak ellenére, hogy egyszer már meghosszabbította egy évvel a szerződését.
Tehát most is hosszabbíthatna, hogy a következő önkormányzat rövid ismerkedés után konzekvenciák nélkül tudjon dönteni a maradásáról. Vagy arról, hogy neki másféle működtetési elképzelései lennének.

Félreértés ne essék! Semmi indíttatás nincs bennem a jelenlegi vezető személyével kapcsolatban. Sem saját, sem ismerőseim köréből. Nem is beszélve arról, hogy elviekben lehetséges, hogy az augusztusi uborkaszezonban meghirdetett és tartandó választás más személyre esne.

Mi a demokrácia?
A rendszerváltás óta - meg már előtte is - szenvedünk a demokrácia fogalmának leírásával. Van mindannyiunkban egy eszményi kép róla - joggal feltételezhető, szinte pontosan ugyanaz - mégis, amikor leírjuk, "megvalósítjuk", hatalmas hiányérzeteink támadnak. Én a magam részéről egy olyan körülírást tartok jellemzőnek, ami ugyan nem definiálja magát a fogalmat, de a vele kapcsolatos elvárásainkat lefedi.
Demokratikus az a cselekedet, amikor annak következménye az általa befolyásolt csoport érdekét szolgálja.
Akár akarva, akár akaratlanul. Lehet, hogy itt van a kutya eltemetve? Abban, hogy sokszor a demokratikusnak szánt cselekedetünk félresiklik, és mégsem szolgálja a többség érdekét? A mundér becsülete védelmében pedig nem valljuk be. Azért nem valljuk be, mert akkor el kellene ismernünk, hogy nem kellő körültekintéssel, hozzáértéssel éltünk (vissza) a néptől kapott hatalmunkkal?

Másoldalról
A határozott időre szóló megbízás - a célirányos feladatok esetét kivéve - a munkavállaló érdekét, személyiségi jogait súlyosan sérti.
Ha jól végzi a munkáját, miért kell időnként pellengéren bizonygatnia magát? Összehasonlíttatni magát mások ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen önéletrajzával!
Ezt a szabályt azok a hivatalnokok találták ki, akik képtelenek terveket állítani az intézmények elé. Azok betartását megkövetelni. A vezető alkalmasságát megítélni, a döntés felelősségét felvállalni. Helyette áttették a felelősséget az időszakos "demokratikus", elvileg össznépi megmérettetésre. Ahol "betelefonálós" szinten elmondhatja mindenki az 1 szavazatot érő véleményét, akár van alapja, akár nincs. A szakszerű közvélemény felmérés igénye nélkül.

Az érem harmadik oldala
Ennek a képviselő testületnek a vezetőválasztási törekvése azért is ellentmondásos égbekiáltóan, mert "egyszer" már bebizonyította, nem tud kellő  körültekintéssel vezetőt választani. Mi több, ragaszkodik az előnytelen döntéséhez.
A strandot jelenleg igazgató fehéren-feketén évről évre egyre gyengébben teljesít. Vesztességet, vagyonvesztést generál. A részletekhez kattintson ide.
Hogy ez mások szemével nézve évekkel ezelőtt várható volt, azt a Leányfalu a világ közepe blog bejegyzései bizonyítják. Kattintson ide, és a jobboldali oszlop alja felé található keresőmezőbe írd "strand", "fürdő", "amortizáció", stb. keresőszavakat (egyenként).


Dr. Tóth Béla 2014.08.10.